Qabyuyan

Təsərrüfat və əmlak xidmətləri

Administrator köməkçisi

Müştəri xidmətləri

Vergi Mühasibi

Maliyyə xidmətləri

Fəhlə - Texnik

Təsərrüfat və əmlak xidmətləri

Mühasib

Maliyyə xidmətləri

Mühafizəçi

Təhlükəsizlik

Təcrübəçi servis məsləhətçisi

Biznes və İdarəetmə

Təmizlik işçisi

Təsərrüfat və əmlak xidmətləri

Kassir

Maliyyə xidmətləri